Wob-besluit aanpassing project A27/A12 Ring Utrecht, specifiek stikstof, 7 maart 2022

Op 7 maart 2022 heeft Rijkswaterstaat het Wob-besluit genomen over documenten die gaan over of rechtstreeks betrekking hebben op stikstof in relatie tot het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht (TB2020) vanaf 29 mei 2019 tot de datum van het Wob-verzoek (25 november 2020).

WooVerzoek A12 A27 Aanpassing