Overige publicaties

Hier treft u diverse publicaties aan die niet onder de Wet open overheid (Woo) vallen; denk hierbij aan formulieren (zoals verzoeken om schadevergoeding), presentaties, brochures, folders, factsheets, flyers, wegen- en routekaarten, karteringen, areaalgegevens, kengetallen, meetrapporten, rekensheets, prognoses,  checklisten, projectplannen, basis-, tussen- en jaarrapportages.


Direct naar

Onderzoeksrapporten

De overheid wil graag open en toegankelijk zijn. De onderzoeksrapporten van Rijkswaterstaat zijn door of in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd en zijn sinds  1 februari 2023 ook op dit platform te vinden.