Totaal overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug 2023 (versie 1, februari 2023)

Overzicht van de hinder Botlekbrug voor met name de diepstekende scheepvaart op de Oude Maas die de Botlekbrug moet passeren.
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Auteur
Eenhoorn, C. ; Kroon, J.A.M.
Uitgever
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS, WNZ)