Alle terinzageleggingen

Dit is een overzicht van alle terinzageleggingen Rijkswaterstaat volgens Artikel 13.1 van de Wet elektronische publicaties. U kunt hier zoeken, inzicht verkrijgen en/of downloaden van  dossiers of documenten. U kunt ook specifiek zoeken op alleen Gedoogplichten, Onteigeningen, Onttrekkingen of Vergunningen (zie Direct naar).


Digitaal ter inzage

De overheid wil graag open en toegankelijk zijn. De terinzagelegging van dossiers zal daarom  vanaf 1 juli 2022 ook digitaal beschikbaar zijn voor alle burgers.

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal zoeken en inzien van dossiers, vraag dan een vertrouwd persoon in uw omgeving om hulp. In gevallen waarin hulp niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken met het kantoor van Rijkswaterstaat waar het dossier fysiek beschikbaar is.