Onttrekkingen

Dit is een overzicht van terinzageleggingen rondom onttrekkingen.

U kunt hier zoeken, inzicht verkrijgen en/of downloaden van  dossiers of documenten.


Onttrekking aan het openbaar verkeer

Openbare wegen (voetpaden, bruggen, verzorgingsplaatsen, op- en afritten etc.) kunnen hun functie van weg verliezen onder andere door een reconstructie van omliggende wegen. Ook kunnen wegen na verloop van tijd niet meer verkeersveilig zijn zoals door toenemende verkeersdrukte. De overheid kan bepalen dat het nodig is om de openbare weg of weggedeelten aan het openbaar verkeer te onttrekken. De weg wordt dan voor het verkeer afgesloten en/of wordt opgeheven.

Het voornemen om een openbare weg te onttrekken wordt bekend gemaakt door het plaatsen van een kennisgeving in de Staatscourant. Daarnaast worden de stukken behorende bij dat voornemen zoals het ontwerpbesluit ter inzage gelegd.