Gedoogplichten

Dit is een overzicht van terinzageleggingen rondom gedoogplichten.

U kunt hier zoeken, inzicht verkrijgen en/of downloaden van  dossiers of documenten.


Gedoogplichten onder de Omgevingswet

Een gedoogplicht biedt een initiatiefnemer een wettelijk instrument om een werk van algemeen belang op andermans grond aan te leggen en in stand te houden. Dit kan gaan om zowel werken bovengronds (zoals hoogspanningsmasten, hoogspanningskabels, en transformatorhuisjes) als werken ondergronds (zoals gasleidingen, drinkwaterleidingen, hoogspanningskabels, en rioleringen).

Meer informatie over gedoogplichten onder de Omgevingswet.