BPR-2023-101082 Evides (Vlissingen)

Ontwerpbeschikking tot oplegging van de plicht tot het
gedogen van de aanleg en instandhouding van een
drinkwatertransportleiding in de gemeente Vlissingen.

Nog 21 dagen
Inzagetermijn:  t/m 
Lijst met downloadbare bestanden