Open overheid

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties een 17-tal informatiecategorieën actief openbaar te maken. De openbaarmaking van deze categorieën wordt gefaseerd ingevoerd. De verplichte informatiecategorieën zijn beschreven in art 3.3 van de Woo.