Beleid

Woo artikel 3.1 lid 1: alle informatie neergelegd in documenten over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie.