Besluiten van algemene strekking

Woo artikel 3.3 lid 1 letter b. Hieronder vallen o.a. verkeersbesluiten (nat en droog), onttrekking aan de openbaarheid, beleidsbesluiten, mandaatbesluiten.