Besluiten ten behoeve van geluidregister rijkswegen

Hier vindt u alle besluiten van de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat die gevolgen hebben voor geluidproductieplafonds en zijn opgenomen in het geluidregister rijkswegen. In de geluidproductieplafonds ligt vast hoeveel geluid een rijksweg op een bepaalde plek naast de weg mag produceren. De geluidproductieplafonds liggen vast op zogenaamde geluidreferentiepunten. Dat zijn denkbeeldige punten die zijn aangegeven op een digitale plattegrond van Nederland.

Geluidregister, geluidproductieplafonds en referentiepunten

Het geluidregister is een online interactieve kaart met daarop alle geluidreferentiepunten en bijbehorende geluidproductieplafonds. Ook is te zien op basis van welke gegevens het geluidproductieplafond is bepaald. Die gegevens zijn de zogenoemde “geluidbrongegevens” van het geldende geluidproductieplafond. Eén van die gegevens zijn besluiten over de rijksweg. Informatie over de geluidproductieplafonds is te vinden door in het geluidregister op een geluidreferentiepunt te klikken. Als het geluidproductieplafond is vastgesteld op basis van gegevens uit een besluit dan is er een internetlink opgenomen waarmee u wordt doorverwezen naar het betreffende besluit.

Bekijk het geluidregister op de Centrale Voorziening Geluidgegevens | RIVM

Zienswijze, bezwaar of beroep

Bij het vaststellen van een (ontwerp)besluit is het binnen een vastgestelde termijn mogelijk om zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen. De publicatie vindt niet plaats via deze webpagina en ook het indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep tegen een besluit is niet mogelijk via deze pagina. Voor projectbesluiten is dat platform participatie. Voor alle andere besluiten is dat Bureau Sanering Verkeerlawaai.

Vragen

Voor vragen over geluid langs rijkswegen kunt u terecht op de website van Rijkswaterstaat. Voor overige vragen over het geluidregister kunt u die stellen via de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis)of via het contactformulier geluidregister.

Lijst met downloadbare bestanden