Verkeersbesluit A13 Spitsstrook Rotterdam The Hague Airport - Delft-Zuid - 12 november 2018

Verkeersbesluit over de openstelling van de vluchtstrook van A13 in de rijrichting van Rotterdam naar Delft (tussen km 16,15 en km 11,15) als spitsstrook, als de verkeersintensiteit op dit wegvak groter dan 4.050 motorvoertuigen per uur. Er geldt dan een maximumsnelheid van 100 km/h. Met dit verkeersbesluit zal het tijdvenster tussen 6.00 uur en 23.00 uur verdwijnen.