Onteigeningen

Dit is een overzicht van terinzageleggingen rondom onteigeningen.

U kunt hier zoeken, inzicht verkrijgen en/of downloaden van  dossiers of documenten.


Onteigeningen

Soms worden de eigenaar en de overheid het niet eens over de aankoop of de vergoeding. De overheid kan dan een zogenaamde onteigeningsprocedure inzetten.

De onteigeningswet schrijft voor hoe de overheid kan onteigenen. Onteigening is alleen mogelijk in het algemeen belang en onder strenge wettelijke voorwaarden. Dat komt omdat eigendom een belangrijk recht is.

Meer informatie over onteigeningen