Handboek elasticiteiten 2024

In dit Handboek staat het resultaat beschreven van de afleiding van een aantal elasticiteiten (gevoeligheden) met behulp van het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS).
DGMo en RWS gebruiken het LMS en het Nederlands Regionaal Model (NRM) voor het opstellen van prognoses m.b.t. de mobiliteit en de netwerkbelastingen van het hoofdwegennet en het spoornetwerk. De modellen zijn daarbij gevoelig voor veranderingen in de omgeving (bijvoorbeeld demografische veranderingen, economische ontwikkelingen of technologische ontwikkelingen) en beleidsmaatregelen zoals het realiseren van extra wegcapaciteit, het wijzigen van de treindienstregeling of de introductie van een betaalsysteem zoals Betalen Naar Gebruik.
Door op een systematische wijze te onderzoeken wat de gevoeligheid van de modellen is voor veranderingen in de invoer (bijvoorbeeld de reistijd met de fiets, of de brandstofkosten per km van de auto) wordt enerzijds de werking van het model beter in beeld gebracht en kan anderzijds een inschatting gemaakt worden van de effecten zonder het model daadwerkelijk te draaien. Deze gevoeligheden worden ook wel elasticiteiten genoemd.
Er is een actuele consistente set elasticiteiten afgeleid met het LMS op basis van de versie van het Groeimodel (het rekenhart van LMS en NRM) voor het basisjaar 2018, het GM4. Daarmee kunnen de effecten van toekomstige ontwikkelingen en/of van beleidsmaatregelen op een eenvoudige manier snel en flexibel ingeschat worden en desgewenst mobiliteitsontwikkelingen in het verleden verklaard.
Auteur
Hofman, F.
Uitgever
Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Annotatie
Gebaseerd op Groeimodel versie 4.4.1/4.4.2
Versie 3
Bijlagen: 
Bijlage 1 Handboek elasticiteiten 2024 achtergronddocument 4CAST
Bijlage 2 Handboek elasticiteiten 2024 toelichting uitvoer tabellen
Bijlage 3 Overzicht elasticiteiten inclusief luchtvaart 
Bijlage 4 Overzicht elasticiteiten inclusief luchtvaart - andere layout
Bijlage 5 Overzicht elasticiteiten exclusief luchtvaart - andere layout
Bijlage 6 Overzicht effecten op toedeling wegverkeer
Bijlage 7 Overzicht eerste - en tweede orde elasticiteiten exclusief luchtvaart