Toolkit versterking brug A7 over Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend

De brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend is niet bestand tegen zwaar verkeer. Daarom gaat Rijkswaterstaat de brug in 2024 versterken. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug beperkt open voor verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met grote hinder en fors extra reistijd. De werkzaamheden gaan ongeveer acht maanden duren.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u ook op de website van Rijkswaterstaat: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a7-versterking-brug-purmerend

Gebruik toolkit

Op deze pagina vindt u middelen die u kunt gebruiken om medewerkers, bezoekers, leveranciers, klanten of andere belanghebbenden te informeren over de werkzaamheden aan de brug en de hinder die Rijkswaterstaat verwacht.

Deze toolkit wordt steeds geactualiseerd en aangevuld.

Auteur
Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS, WNN)
Uitgever
RWS, WNN ; Zandbeek
Lijst met downloadbare bestanden