Overzicht hinder scheepvaart Botlekbrug Q2 2023 : overzicht stremmingen of geen of beperkte bediening Botlekbrug (versie 1, februari 2023)

Overzicht van de hinder Botlekbrug voor met name de diepstekende scheepvaart op de Oude Maas die de Botlekbrug moet passeren.
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.

Auteur
Eenhoorn, C. ; Kroon, J.A.M.
Uitgever
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS, WNZ)