Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, maart 2024

Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, maart 2024.

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)
Annotatie
In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

DISCLAIMER
Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Bijlagen: 
Zaak ID en Titel:
n.t.b. Diensteninkoop GWW 2025 
31121608, 31109375, 31112397, 31125522  A27/A12 Ring Utrecht
31121609 Bediening en Besturing Maasobjecten Planfase Vervanging en Renovatie
31137594 Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl realisatie Vervanging & Renovatie oeverbescherming
31148903 Wilhelminakanaal Sluis II
31150496 Realisatie Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
31157199 A20 Nieuwerkerk a/d IJssel- Gouda
31165985 Herstel Geulwandverdediging 2e gat Ossenisse
31166793 Realisatie vervanging en renovatie 3 viaducten A4/A20
31167975 Vervanging en Renovatie Amsterdam-Rijnkanaal
31167979 Realisatie Vervanging en Renovatie A7 Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
31170140 Langsdammen Nieuwe Waterweg (Kader Richtlijn Water)
31177144 Zuidasdok Reconstructie Knooppunt Amstel
31177214 Basis Onderhoudscontract 2025-2030 Onderhoud oevers vaarwegen WNZ en zeewering Maasvlakte-2
31177807 Meerjarig Onderhoud Stormvloedkeringen Maeslantkering en Hartelkering
31178770 Dijkversterking IJmuiden
31181244 Realisatie 3e tranche Kader Richtlijn Water (KRW)
31184531 Realisatie Geluidsschermen A28 Harderwijk
31186007 Raamovereenkomst Variabel Werk Oost- en Zuid-Nederland
31186094 Basis Onderhoudscontracten RWS PPO Midden Nederland-Zuid VOUNA - Amsterdam-Rijnkanaal
31187138 Automatische Reken Procedure liggers
31187282 Groot Onderhoud A2-A12-A6
31187371 Groot Variabel Onderhoud WNZ 2025-2027
31189732 Vervanging en Renovatie Spoorwegviaduct (West-Nederland Zuid)
31190010 Drie sluiscomplexen Zee en Delta
31193384 Programmatische Aanpak Grote Wateren Planning- en studiefase Oostvaardersoevers
31193561 Beveiliging Oosterscheldekering
31193635 Instandhouden Maasobjecten
31194052 Renovatie Verkeersbrug Dordrecht 
31194805 Realisatie Demkabocht
31196743 Raamovereenkomst Realisatie Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid
31197102, 31197103 Programma Kustlijnzorg 2024-2027