Woo besluit inzake Fastned en kennisgeving 2011-2012 14 februari 2024

Op 14 februari 2024 heeft Rijkswaterstaat een besluit genomen op een Woo-verzoek inzake Fastned en kennisgeving 2011-2012. Het Woo-verzoek heeft betrekking op de communicatie binnen de staat inzake Fastned tussen januari 2010 en december 2012. Ook zijn documenten verstrekt over de totstandkoming van de gewijzigde kennisgeving eind 2011. Het gepubliceerde verzoek omvat 102 geïnventariseerde documenten (exclusief bijlagen).

Lijst met downloadbare bestanden