Woo-besluit lozingsvergunningen 1e deelbesluit 12 maart 2024

Op 12 maart 2024 heeft Rijkswaterstaat een besluit genomen op een Woo-verzoek naar lozingsvergunningen in de Waddenzee. Dit is het eerste deelbesluit en bevat het grootste deel van de lozingsvergunningen. Het tweede deelbesluit zal de overige lozingsvergunningen en inspectierapporten bevatten.

Lijst met downloadbare bestanden