Woo-besluit over de totstandkoming van de tijdelijke beleidsregel inzake toepassing Wbr op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen 2 oktober 2023

Op 2 oktober 2023 heeft Rijkswaterstaat een besluit genomen op een Woo-verzoek over de totstandkoming van bovengenoemde tijdelijke beleidsregel. Het Woo-verzoek ziet op documenten over de periode van begin november 2022 tot en met 15 januari 2023.

bron: Rapport Behoefte aan infrastructuur voor alternatieve energiedragers voor mobiliteit in Nederland (AFID-studie TNO)
Lijst met downloadbare bestanden