Invloed overkappen en luchtbehandeling op de luchtkwaliteit : eindrapport onderzoek naar de invloed van (lichte) overkappingen, luchtbehandeling en tunnelmonden op de luchtkwaliteit


Binnen dit project Overkappen en Luchtbehandeling zijn de volgende thema's onderzocht: overkappen: wat is de invloed van een (lichtgewicht) overkapping op de luchtkwaliteit?; de verbetering van de luchtkwaliteit bij (bestaande) monden van tunnels en overkappingen door middel van luchtbehandeling; de verspreiding van emissies bij (bestaande) tunnelmonden. Geeft een samenvatting van de rapportages die in opdracht van het IPL zijn voortgekomen uit de verschillende fasen en de diverse thema's van het deelproject ‘Overkappen en luchtbehandeling'. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen van de onderzoeken die in het kader van het IPL zijn uitgevoerd voor dit deelproject.

Auteur
B. Hoekstra, C. Toenink, G-J. Schraa ; Tauw, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)
Annotatie
67 p.
Met lit.opg.
Rapportnummer IPL-5a
Definitief eindrapport
Met losse bijlagen
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM)
Bijl. Rapportnr. DWW-2007-009, Overkappen van wegen en luchtbehandeling