Woo-besluit Communicatie RWS en Provincie Gelderland over mitigerende maatregelen RWS projecten 6 maart 2024

Dit Woo-besluit bevat de beantwoording van het Woo-verzoek over de communicatie tussen zowel Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Gelderland over mitigerende maatregelen (stikstof) rond projecten die Rijkswaterstaat wil uitvoeren.

Snelweg A15
Lijst met downloadbare bestanden