Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, maart 2023

Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, maart 2023

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
Uitgever
RWS
Annotatie
In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

DISCLAIMER
Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Bijlagen:
Factsheet_zaakID_31121608, 31109375, 31112397, 31125522_A27/A12 Ring Utrecht
Factsheet_zaakID_31121609_Bediening en Besturing Maasobjecten Planfase
Factsheet_zaakID_31132716_N35 Nijverdal Wierden Realisatie 
Factsheet_zaakID_31137594_Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl realisatie Vervanging & Renovatie oeverbescherming
Factsheet_zaakID_31152626_Onderhoud Dokdeuren Noord en Zuid Maeslantkering (DODO)
Factsheet_zaakID_31156796_West Nederland- Noord A-wegen (Groot) Variabel Onderhoud 2023-2025
Factsheet_zaakID_31160061_Renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering
Factsheet_zaakID_31165985_Geulwandverdediging Gat van Ossenisse II
Factsheet_zaakID_31167564_PRC Onderhoud bodems vaarwegen WNZ 2024-2029
Factsheet_zaakID_31167975_Vervanging en Renovatie Amsterdam-Rijnkanaal 
Factsheet_zaakID_31167979_ Realisatie Vervanging en Renovatie A7 Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
Factsheet_zaakID_31170000_A44 Kunstwerken
Factsheet_zaakID_31170140_Langsdammen Nieuwe Waterweg (Kader Richtlijn Water)
Factsheet_zaakID_31173992_Renovatie Koninginnensluis
Factsheet_zaakID_31174069_Vervanging en Renovatie Onderzoeksprogramma – Raamovereenkomst herberekening bruggen en viaducten
Factsheet_zaakID_31174445_Sliedrechtse Biesbosch (Kader Richtlijn Water)
Factsheet_zaakID_31177146_Divers Variabel Werkonderhoud Oost-Nederland
Factsheet_zaakID_31178770_Dijkversterking IJmuiden
Factsheet_zaakID_31179918_Prestatiecontract vast/variabel onderhoud tunnels KWA A2-STT N35
Factsheet_zaakID_31180508_Vervanging van AGL-installatie op Bonaire International Airport
Factsheet_zaakID_31180899_Renovatie Corridorcentrale Nijmegen (project CCN)
Factsheet_zaakID_31183995_ Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB)
Factsheet_zaakID_31184531_Realisatie MJPG en VenR Geluidschermen in WNN en ON
Factsheet_zaakID_31186094, 31186095_Basis Onderhoudscontracten RWS PPO Midden Nederland-Zuid VOUNA - Groen- en Grijsonderhoud Amsterdam-Rijnkanaal
Factsheet_zaakID_31187112, 31187113_Programma Kustlijnzorg 2024-2027
Factsheet_zaakID_31187282_Groot Onderhoud A2-A12-A6
Factsheet_zaakID_31187297_Onderhoud Vaste Vaarwegmarkering
Factsheet_zaakID_31177214_PRC 2024-2028 onderhoud oevers vaarwegen WNZ