Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, december 2023

Factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken, december 2023

Auteur
Rijkswaterstaat (RWS), Contractmanagers van de betreffende projecten ; RWS/GPO/Afdeling Innovatie en Markt/Team Inkoopplanning
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)
Annotatie
In de bijlagen de factsheets behorende bij de Inkoopplanning Rijkswaterstaat, GWW Werken.

DISCLAIMER
Deze factsheets bevatten kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.

Bijlagen:  
Zaak ID en Titel
31121608, 31109375, 31112397, 31125522	A27/A12 Ring Utrecht
31121609	Bediening en Besturing Maasobjecten Planfase (Vervanging en Renovatie)
31137594	Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl realisatie Vervanging & Renovatie oeverbescherming
31165985	Herstel Geulwandverdediging 2e gat Ossenisse
31167975	Vervanging en Renovatie Amsterdam-Rijnkanaal
31167979	Realisatie Vervanging en Renovatie A7 Draaibruggen Afsluitdijk Den Oever
31168219	Meerjarenprogramma geluidschermen Zuid Nederland fase 1 en 2
31170000	Vervanging en Renovatie Kunstwerken A44 (West-Nederland Noord)
31170140	Langsdammen Nieuwe Waterweg (Kader Richtlijn Water)
31177144	Zuidasdok Reconstructie Knooppunt Amstel
31177214	BasisOnderhoudsContract 2025-2030 onderhoud oevers vaarwegen WNZ en zeewering Maasvlakte-2
31178770	Dijkversterking IJmuiden
31179918	Prestatiecontract vast/variabel onderhoud tunnels KWASTT
31181244	Realisatie 3e tranche Kader Richtlijn Water (KRW)
31184531	Realisatie MJPG en VenR Geluidschermen in WNN en ON
31186094	"Basis Onderhoudscontracten RWS PPO Midden Nederland-Zuid VOUNA - Amsterdam-Rijnkanaal"
31187138	Automatische Reken Procedure liggers
31187282	Groot Onderhoud A2-A12-A6
31187371	Groot Variabel Onderhoud WNZ 2025-2027
31189732	Vervanging en Renovatie Spoorwegviaduct (West-Nederland Zuid)
31189931	Kader richtlijn water 6
31190013	Variabel onderhoud stalen bruggen West Nederland Zuid
31193384	"Programmatische Aanpak Grote Wateren Planning- en studiefase Oostvaardersoevers"
31193635	Instandhouden Maasobjecten
31194052	Renovatie Verkeersbrug Dordrecht 
31194805	Realisatie Demkabocht
Lijst met downloadbare bestanden