Stormvloedrapporten Kust en Benedenrivieren [1948 - ....]

Na afloop van een opgetreden stormvloed waarbij het grenspeil in één of meerdere sectoren is overschreden, publiceert het Watermanagementcentrum Nederland een Stormvloedrapport. Het Stormvloedrapport beschrijft in detail de meteorologische en hydrologische situatie (zoals metingen en modelresultaten) voorafgaand en tijdens een stormvloed en evaluatie van modelresultaten ten opzichte van de opgetreden waterstanden. De beschikbare verslagen gaan terug tot 1948.

De naamgeving van de stormvloedrapporten is gekoppeld aan een continue nummering, los van jaartallen.

Link naar actuele pagina: https://waterberichtgeving.rws.nl/owb/waterveiligheid/hoogwater-kust-benedenrivieren

Datum rapport
23 oktober 1948
Auteur
WMCN-Kust en Benedenrivieren
Uitgever
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)
Annotatie
Rapporten 1948 - ....