Ontwerp-projectplan Waterwet : Vaarweg pilot Kribvaksuppletie Waal

Ontwerpprojectplan met de volgende bijlagen:

Bijlage I. Notitie voorbereiding kribvaksuppletie Waal
Bijlage II. Notitie Rivierkundige Beoordeling Kribvaksuppletie Waal
Bijlage III. Notitie BPRW-toets Waal Kribvaksuppletie
Bijlage IV. Natuurtoets Kribsuppletie Waal
Bijlage V. Toets op Besluit-mer activiteiten kribvaksuppletie Waal
Bijlage VII. Reactie Waterschap tijdelijke waterstandsverhoging
Bijlage VIII. Adviesdocument Archeologie kribvaksuppletie Waal
Bijlage IX. Orienterend bodemonderzoek Kribvaksuppletie Waal
Bijlage X. Bureauonderzoek niet gesprongen explosieven Kribvaksuppletie Waal
Bijlage XI. Kritische benthische soorten in de Waal

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON), [Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)]
Uitgever
[Arnhem] : RWS, ON
Annotatie
21 p.
Voorstel Ontwerp Besluit
kenmerk RWS-2021 /
ill., bijl.