Habitattypenkaart voor Natura 2000-gebieden

Auteur
Sweco
Uitgever
(S.l.) : Sweco
Annotatie
Diverse notities en kaarten
Projectnummer: 363307
[In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)]

versie: N2K_HK_1_Waddenzee_20200415_Toelichting.- Referentienummer: SWNL0260288. - datum: 15-04-2020
N2K_HK_7_Noordzeekustzone_20191220_Toelichting_validatie. - Referentienummer: SWNL026292. - datum: 22-04-2020
N2K_HK_108_Oude Maas_ 20191001_Toelichting.- Referentienummer: SWNL0255547. - datum: 01-10-2019
N2K_HK_108_Oude Maas_ 20191001_Toelichting_validatie.- Referentienummer: SWNL0260295. - datum: 22-04-2020
N2K_HK_109_Haringvliet_20200417_Toelichting_validatie. - Referentienummer: SWNL0260307. - datum: 22-04-2020
N2K_HK_115_Grevelingen_20200121_Toelichting_validatie. - Referentienummer: SWNL0260314. - datum: 22-04-2020
N2K_HK_122_Oosterschelde. - datum: 18-02-2019
N2K_HK_122_Westerschelde_Saeftinghe. - datum: 30-11-2018