Projectplan waterwet behorende bij project verruiming Twentekanalen, pand zijtak naar Almelo

Auteur
F. Dijkema ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Uitgever
Arnhem : RWS, ON
Annotatie
71 p.
Fase 2
Besluit kenmerk: 083971244:2:
2 APRIL 2020, RWS-2020/21736
Ill.
Met Bijlagen
BIJLAGE A – KAART MET GEWIJZIGDE MAATREGELEN PAND ZIJTAK NAAR ALMELO
BIJLAGE B – EISEN EN RANDVOORWAARDEN ONTWERP (D.D. 28 FEBRUARI 2020)
BIJLAGE C – MEMO TOETSING REGIONALE KERINGEN
BIJLAGE D – HYDROLOGISCHE MODELSTUDIE ZIJTAK EN OMGEVING
BIJLAGE E – KRW FACTSHEET TWENTEKANALEN
BIJLAGE F – BESLISSCHEMA TOETSING ECOLOGISCHE KWALITEIT
BIJLAGE G – NATUURTOETS TWENTEKANALEN
BIJLAGE H – OPLEGNOTITIE M.E.R.-BEOORDELING
BIJLAGE I – BENODIGDE VERGUNNINGEN EN MELDINGEN
BIJLAGE J – RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN UITVOERINGSWIJZE (D.D. 28 FEBRUARI 2020)
BIJLAGE K – ONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN
BIJLAGE L – TOELICHTING BEHEER EN ONDERHOUD (D.D. 4 JULI 2019)
L.1 Bodem
L.2 Oevers
L.3 Beheer en onderhoud specials
BIJLAGE M – RAPPORTAGE VKA KWELMAATREGEL
BIJLAGE N – VOLLEDIGE MAATREGELENKAART
BIJLAGE O – ACTUALISEREND WATERBODEMONDERZOEK
BIJLAGE P – NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN