Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA)

Marker Wadden is een uniek project in het Markermeer met als doel de natuurwaarden en de ecologische kwaliteit van het Markermeer te versterken. Marker Wadden is niet alleen uniek door de schaal van de ingreep, maar ook door de opzet, waarbij de Vereniging Natuurmonumenten het initiatief nam en in samenwerking met de overheid (Rijkswaterstaat) tot daadwerkelijke realisatie kwam.

In 2017 het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) gestart, waarin Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares, universiteiten en ingenieursbureaus gezamenlijk hebben geïnvesteerd en dat daarna in gelijkwaardig partnerschap is uitgevoerd. Daarbij heeft de integratie van monitoring door de overheid, toegepast onderzoek door Deltares en de ingenieurs en academisch onderzoek door de universiteiten, gecombineerd met de ervaringen van de bouwers tijdens de aanleg, geresulteerd in een overweldigende hoeveelheid data. Daardoor kon in heel korte tijd veel kennis en inzicht worden opgedaan, dat deels al direct beschikbaar was voor de bouwers en beheerders van Marker Wadden, maar ook van nut is voor beslissingen over toekomstige ontwikkelingen en beheer van het gebied.

Op deze pagina staan de KIMA rapporten die gemaakt zijn door advies- of ingenieursbureaus in opdracht van Rijkswaterstaat.

De overige KIMA-rapporten staan op:
Kennisbank Deltares: Rapporten gemaakt door Deltares
Repository Wageningen Universiteit: Rapporten gemaakt door Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research)

Datum rapport
1 november 2022
Uitgever
Rijkswaterstaat-WVL, Natuurmonumenten, Ecoshape, Deltares [e.a.]
Annotatie
De volgende documenten zijn verderop op deze pagina te downloaden:

- Beleidsevaluatie Marker Wadden 2022. 
- Policy evaluation Marker Wadden 2022. 
- Syntheserapport KIMA : de eerste vijf jaar onderzoek op Marker Wadden. September 2022.
- Marker Wadden: Results of the first five years of research : English summary. 2022.
- Datarapportage KIMA : overzicht van meetdata op en rondom de Marker Wadden. Mei 2021.
- Bouwen met slib - deelrapport ecologie. Maart 2022. 
- Terugblikken op het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) : Toepasbare lessen uit het KIMA voor het aanlegproject Marker Wadden en toekomstige kennis- en innovatieprogramma’s parallel aan grote (infrastructurele) aanlegprojecten. Maart 2022.
- Halfjaarrapportage voortgang KIMA zomer 2021. 
- Jaarrapportage Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden 2018. Publieksversie.
- Mid Term Review van het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), over de eerste helft van de monitoring- en onderzoeksperiode 2018-2022. 
- Broedvogels en pleisteraars op Marker Wadden 2020-2021. 
- Jaarrapportage van kluten op Marker Wadden in 2021 : aantallen, broedsucces en habitatgebruik van een indicatorsoort voor de draagkracht van Marker Wadden. 
- Visdieven en dwergsterns op Marker Wadden in 2021. Jaarrapport: aantallen, broedsucces en prooikeuze als indicatie van relatie tussen vis en vogels. 
- Analyse maaginhouden ten behoeve van helder-troebel plan KIMA. Februari 2020. 
- Kaarten territoria vogels Marker Wadden 2020. 
- De dichtheid van driehoeks- en quaggamosselen in het Markermeer : Resultaten van de kartering uitgevoerd in 2019. 
- Toelichting bij de Waterplantenkartering Marker Wadden 2021.
- Waterplantenkartering Marker Wadden 2020.
- Benutten van Natuurlijk Kapitaal : theoretische verkenning met gebruik van de casus Marker Wadden. 2017.
- Broedvogels en pleisteraars op de Marker Wadden 2017-2019. 
- Visdieven, dwergsterns en kluten op de Marker Wadden : jaarrapport 2019: monitoring van aantallen, broedsucces, habitatgebruik en prooikeuze. 
- Monitoring vegetatie ontwikkeling op land : rapportage t.b.v project WN08 2019 Marker Wadden - Remote Sensing. 15 november 2021.
- Broedvogels en pleisteraars op Marker Wadden 2019-2020. 
- Jaarrapportage van kluten op Marker Wadden in 2020 : aantallen, broedsucces en habitatgebruik van een indicatorsoort voor de draagkracht van Marker Wadden. 
- Verspreiding van visdieven tijdens het broedseizoen op het open water van Marker- en IJsselmeer : drie vliegtuigsurveys in juli 2020. 
- Visdieven en kluten op de Marker Wadden : jaarrapport 2018: monitoring van aantallen, broedsucces, habitatgebruik en prooikeuze. 
- Visdieven en dwergsterns op Marker Wadden in 2020 : jaarrapport: aantallen, broedsucces en prooikeuze als indicatie van relatie tussen vis en vogels. 
- Monitoringsplan Marker Wadden 2017-2022 : opzet gewenste monitoring en onderzoeken en samenhang met bestaande programma’s. 
- Intentieverklaring KIMA met betrekking tot de samenwerking in het Kennis en Innovatie programma Marker Wadden. Maart 2018.