Rijkswaterstaat Voorschriften

Oorspronkelijke versies

Op deze pagina staan de eerste oorspronkelijke versies van de Rijkswaterstaat Voorschriften (RWSV’s), zoals destijds vastgesteld vanuit het programma Goede Meet Praktijk. Zie de 41 pdf's onderaan op deze pagina.

Actuele versies

Kijk voor de actuele versies van de RWSV's op de RPP-pagina's:

Datum rapport
1 april 1996
Auteur
Goede Meet Praktijk (GMP)
Uitgever
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) (etc.).
Annotatie
Bestaat uit de volgende deelrapporten: 
1. Beheer en onderhoud van de WTW pH-meters (Rapportnr.: 723.00.E001)
2. Beheer en onderhoud van de WTW zuurstofmeters (Rapportnr.: 723.00.E002)
3. Beheer en onderhoud van de WTW geleidendheidmeter LF 196 (Rapportnr.: 723.00.E003)
4. Beheer en onderhoud van doorstroomcentrifuges (Rapportnr.: 723.00.E005)
5. Beheer en onderhoud van de ME Multi-parameter probe (Rapportnr.: 723.00.E006)
6. Beheer en onderhoud van de RWS-milieumeetcontainer (Rapportnr.: 723.00.E009)
7. Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer (Rapportnr.: 723.00.E010)
8. Aanwijzing voor het opstellen van : Voorschrift 'Beheer en Onderhoud van een lodingsinstallatie' (Rapportnr.: 723.00.H001)
9. Gebruik, beheer en onderhoud van de waterstandmeter DNM (Rapportnr.: 723.00.H005)
10. Gebruik, beheer en onderhoud van dGPS (Rapportnr.: 723.00.H009)
11. Gebruik, beheer en onderhoud van het optische polaire plaatsbepalingssysteem Polartrack en AGA 140T (Rapportnr.: 723.00.H011)
12. Gebruik, beheer en onderhoud van de Ott/Elmar stroommeter (Rapportnr.: 723.00.H013)
13. Gebruik, beheer en onderhoud van de ADCP debietmeter (Rapportnr.: 723.00.H014)
14. Gebruik, beheer en onderhoud van de Side scan sonar (Rapportnr.: 723.00.H015)
15. Gebruik, beheer en onderhoud van dGPS-RTK (Rapportnr.: 723.00.H016)
16. Monsterneming van zoetwatermosselen (Rapportnr.: 913.00.B001)
17. Monsterneming van macrofauna op hard substraat (Rapportnr.: 913.00.B002)
18. Monsterneming van macrofauna met een handnet (Rapportnr.: 913.00.B003)
19. Monsterneming van een macrofauna met een boxcorer, VanVeenhapper of een Ekman Birge-happer (Rapportnr.: 913.00.B004)
20. Monsterneming van macrofauna op kunstmatig substraat (Rapportnr.: 913.00.B005)
21. Opname van waterplanten (Rapportnr.: 913.00.B006)
22. Monsterneming van oppervlaktewater met behulp van een emmer (Rapportnr.: 913.00.W001)
23. Monsterneming van oppervlaktewater met behulp van een pompsysteem (Rapportnr.: 913.00.W002)
24. Monsterneming van oppervlaktewater ten behoeve van de bepaling van chlorofyl, fytoplankton en zoöplankton - steekbuis (Rapportnr.: 913.00.W003)
25. Conservering en behandeling van monsters oppervlaktewater voor fysisch en chemisch onderzoek (Rapportnr.: 913.00.W004)
26. Monsterneming van zwevende stof in oppervlaktewater met behulp van een doorstroomcentrifuge (Rapportnr.: 913.00.W005)
27. Bepaling van de zuurgraad - veldmeting (Rapportnr.: 913.00.W006)
28. Bepaling van het gehalte aan opgeloste zuurstof (elektrochemische methode) - veldmeting (Rapportnr.: 913.00.W007)
29. Bepaling van de geleidendheid en saliniteit - veldmeting (Rapportnr.: 913.00.W008)
30. Bepaling van de temperatuur - veldmeting (Rapportnr.: 913.00.W009)
31. Verrichten van zintuiglijke en meteorologische waarnemingen (Rapportnr.: 913.00.W010)
32. Monsterneming voor de bepaling van butyltinverbindingen in oppervlaktewater - Filtratie (Rapportnr.: 913.00.W011)
33. Bepaling van de extinctiecoëfficiënt - veldmeting (Rapportnr.: 923.00.W012)
34. Gebruik, beheer en onderhoud van de standopnemers TSS, MRU en Newmark (Rapportnr.: 923.00.F003)
35. Uitvoering van waterpassingen (Rapportnr.: 923.00.F004)
36. Gebruik en bepaling van de bootgeometrie (Rapportnr.: 923.00.F007)
37. Gebruik, beheer en onderhoud van het Robertson, Sperry en Tokimec gyrokompas (Rapportnr.: 923.00.F008)
38. Aanwijzing voor het opstellen van : Voorschrift 'Inwinning met een lodingsinstallatie' (Rapportnr.: 923.00.L001)
39. Inwinning met en kalibratie van het echolood (Rapportnr.: 923.00.L002)
40. Gebruik, beheer en onderhoud van single beam lodingen (Rapportnr.: 923.00.L006)
41. Gebruik, beheer en onderhoud van multi beam lodingen (Rapportnr.: 923.00.L010)
bijl., ill. 
Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband tussen specialistische diensten en de meetdiensten van de regionale directies van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
Serie Rijkswaterstaat Voorschriften 
Versie 1.0
ISSN 1383-6749
Documentnummer
890527