De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens

De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens.

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Annotatie
Voorschriften RWSV

13 dln.

Bevat : 

RWSV 913.00.B001 Mosselkartering Binnenland / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 22-08-2022

RWSV 913.00.B001 Achtergronddocument Mosselkartering binnenland, 15-04-2022

RWSV 913.00.B006 Opname van water- en oeverplanten / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 02-09-2019

RWSV 913.00.B007 Bemonstering van natuurlijk en kunstmatig substraat in zoete wateren ten behoeve van de analyse van fytobenthos / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 17-01-2017

RWSV 913.00.B060 Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in het litoraal en profundaal in zoete en brakke wateren / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 29-04-2020

RWSV 913.00.B070 Bemonstering van brak en zout oppervlaktewater ten behoeve van de analyse van fytoplankton / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 07-09-2021

RWSV 913.00.B071 Bemonstering van zoet oppervlaktewater ten behoeve van de analyse van fytoplankton / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 07-09-2021

RWSV 913.00.B080 Bemonstering en analyse van macrozoöbenthos met behulp van de bodemschaaf / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 06-07-2020

RWSV 913.00.B090 Analyse macrozoöbenthos met behulp van een onderwatervideosysteem / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 17-08-2020

RWSV 913.00.B100 Gebiedsdekkende opname van macrozoöbenthos in het litoraal in mariene wateren : methode: Bijleveld en Paree / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 01-09-2021

RWSV 913.00.B110 Bemonstering van macrozoöbenthos in zoet of brak oppervlaktewater; methode macrozoöbenthoszuiger / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 07-09-2021

RWSV 913.00.B200 Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in de mariene wateren. Methode: Reineck boxcorer, Van Veen happer, Hamon happer, Vacuümsteekbuis, Steekbuis / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 01-09-2021

RWSV 913.00.B300 Bemonstering van mesozoöplankton in oppervlaktewater / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 13-10-2020

RWSV 913.00.B600 Vogeltellingen vanuit een vliegtuig in het IJsselmeergebied/ Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 15-02-2021