De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens

De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens.

Oorspronkelijke versies:

De oorspronkelijke versies van de Rijkswaterstaat Voorschriften (RWSV's) staan op de RPP-pagina  Rijkswaterstaat Voorschriften

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Annotatie
Voorschriften RWSV

14 dln.

Bevat : 

RWSV 913.00.B001 Mosselkartering Binnenland / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 22-08-2022

RWSV 913.00.B001 Achtergronddocument Mosselkartering binnenland, 15-04-2022

RWSV 913.00.B006 Opname van water- en oeverplanten / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 02-09-2019

RWSV 913.00.B007 Bemonstering van natuurlijk en kunstmatig substraat in zoete wateren ten behoeve van de analyse van fytobenthos / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 12-12-2023

RWSV 913.00.B060 Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in het litoraal en profundaal in zoete en brakke wateren / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 29-04-2020

RWSV 913.00.B070 Bemonstering van brak en zout oppervlaktewater ten behoeve van de analyse van fytoplankton / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 07-09-2021

RWSV 913.00.B071 Bemonstering van zoet oppervlaktewater ten behoeve van de analyse van fytoplankton / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 07-09-2021

RWSV 913.00.B080 Bemonstering en analyse van macrozoöbenthos met behulp van de bodemschaaf / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 06-07-2020

RWSV 913.00.B090 Analyse macrozoöbenthos met behulp van een onderwatervideosysteem / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 17-08-2020

RWSV 913.00.B100 Gebiedsdekkende opname van macrozoöbenthos in het litoraal in mariene wateren : methode: Bijleveld en Paree / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 01-09-2021

RWSV 913.00.B110 Bemonstering van macrozoöbenthos in zoet of brak oppervlaktewater; methode macrozoöbenthoszuiger / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 07-09-2021

RWSV 913.00.B200 Bemonstering van macrozoöbenthos en sediment in de mariene wateren. Methode: Reineck boxcorer, Van Veen happer, Hamon happer, Vacuümsteekbuis, Steekbuis / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 01-09-2021

RWSV 913.00.B300 Bemonstering van mesozoöplankton in oppervlaktewater / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 13-10-2020

RWSV 913.00.B600 Vogeltellingen vanuit een vliegtuig in het IJsselmeergebied/ Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 15-02-2021

RWSV 913.00.B800 Scheepsgebonden fluorescentiemetingen met FRRf ten behoeve van primaire productie / Advies en overlegorgaan: MT-IGA, 05-02-2024
Lijst met downloadbare bestanden