De Rijkswaterstaat standaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van hydrografische gegevens : voorschriften RWSV

Hoofdprocedure met onderliggende procedures en werkinstructies hydrografisch werkproces

Oorspronkelijke versies:

De oorspronkelijke versies van de Rijkswaterstaat Voorschriften (RWSV's) staan op de RPP-pagina Rijkswaterstaat Voorschriften.

Auteur
B.C. Dierikx, H. van der Kaaij ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Uitgever
Delft : RWS, CIV
Annotatie
9 dln.