Suppletieprogramma Kustlijnzorg [2016 - …]

Rijkswaterstaat voert het beheer en onderhoud van de kust met zandsuppleties uit via het meerjarenprogramma Kustlijnzorg. Ieder suppletieprogramma beslaat een periode van vier jaar. Jaarlijks wordt het programma geactualiseerd, nadat de kust jaarlijks opnieuw gemeten en beoordeeld is. We beoordelen de geprogrammeerde suppleties met behulp van de nieuwste meetresultaten en passen deze waar nodig aan. Ook kunnen we nieuwe suppleties aan het programma toevoegen indien daar aanleiding toe is. Door middel van deze beoordeling volgen we de ontwikkeling van de kust ten opzichte van de basiskustlijn (BKL). Ook kijken we naar de mogelijke zandtekorten in het kustfundament op langere termijn en grotere schaal.

We baseren het suppletieprogramma op:

  1. De jaarlijkse kustlijnbeoordeling. De resultaten hiervan zijn te vinden in het Kustlijnkaartenboek dat jaarlijks in december gepubliceerd wordt.
  2. De uitgangspunten voor de keuze om een suppletie in het programma op te nemen. Deze zijn te vinden in het ‘Uitvoeringskader suppletieprogramma’ en samengevat in de factsheet ‘Uitgangspunten totstandkoming suppletieprogramma Kustlijnzorg’.

De hierboven genoemde documenten zijn openbaar toegankelijk via open.rws.nl.

Hieronder kunt u de vastgestelde suppletieprogramma’s en de actualisaties met onderbouwing downloaden.

Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)
Annotatie
Bijlagen:
Onderbouwing suppletieprogramma 2024-2027 [2023]
Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023 [2022]
Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023 [2021]
Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023 [2020]
Onderbouwing suppletieprogramma 2020-2023 [2019]
Onderbouwing derde actualisatie suppletieprogramma 2016-2019 [2018]
Onderbouwing actualisatie suppletieprogramma 2016-2019 [2017]
Onderbouwing actualisatie suppletieprogramma 2016-2019 [2016]