Uitgangspunten totstandkoming programma Suppletieprogramma Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat onderhoudt de kust met zand vanuit het suppletieprogramma Kustlijnzorg. Wind, golven en stroming nemen voortdurend zand mee. Door waar nodig extra zand aan te brengen (‘zandsuppletie’), houden we de Nederlandse kustlijn zoveel mogelijk op zijn plaats en compenseren we zandtekorten in het kustfundament. Dit is niet alleen belangrijk voor onze kustveiligheid, maar ook voor het behoud van onze natuurgebieden, recreatiemogelijkheden en drinkwaterwinning.
In deze factsheet leest u wat de uitgangspunten zijn om suppleties in het programma op te nemen.

Uitgever
Rijkswaterstaat
Annotatie
PPO1222ZB178