Uitvoeringskader Suppletieprogramma

Rijkswaterstaat heeft opdracht (Service Level Agreement) om uitvoering te geven aan het kustbeleid door de kustlijn te onderhouden en het zand tekort van het kustfundament te compenseren door middel van suppleties. In dit uitvoeringskader wordt aan (externe) stakeholders transparantie gegeven over hoe het kustbeleid door Rijkswaterstaat wordt door vertaald naar de concrete programmering van het meerjarige suppletieprogramma Kustlijnzorg.

Het suppletieprogramma bevat suppleties voor het onderhouden van de basiskustlijn (BKL) en suppleties voor het compenseren van de zandtekorten in het kustfundament (KF). In dit uitvoeringskader staan de criteria die worden gehanteerd voor het programmeren van deze suppleties alsmede de criteria om de constructieve veiligheid in het ontwerp te waarborgen.

Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Annotatie
Versie 5, 2024