Testresultaten brandproeven met toelichting bij de resultaten augustus 2017

Auteur
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Uitgever
Utrecht : RWS, GPO
Annotatie
3 p.
De brandproeven werden uitgevoerd in het laboratorium van Efectis Nederland
Met de volgende losse bijlagen:
Leeswijzer brandproeven Efectis 1-6
Testresultaten RWS Bramen brandproef 1
Testresultaten RWS Bramen brandproef 2
Testresultaten RWS Bramen brandproef 3
Testresultaten RWS Bramen brandproef 4
Testresultaten RWS Bramen brandproef 5
Testresultaten RWS Bramen brandproef 6
Leeswijzer brandproeven Efectis 7 en 8
Testresultaten RWS Bramen brandproef 7
Testresultaten RWS Bramen brandproef 8
Zeefanalyses en betonsamenstelling
Rapport Verkenning van mogelijke alternatieven voor het aanbrengen van hittewerende bekleding in drie landtunnels
Brandwerendheid landtunnels: Fase 2A ; Gedrag tunnelconstructie bij brand - 2D model (2023)
Brandwerendheid landtunnels: Extended summary of Phase 2A (2024)
Rekenen aan brandgedrag van landtunnels - 3D (2024)
Extended summary of literature review on structural safety and behaviour of concrete subjected to fire
Literature review on structural safety and behavior of reinforced concrete tunnels subjected to fire (2024)