DISK handleiding : versie 4.0

DISK is een afkorting van Data Informatie Systeem Kunstwerken. Het betreft een geavanceerd registratie- en informatiesysteem voor administratieve, economische en technische gegevens van alle, bij de Rijkswaterstaat in beheer zijnde, kunstwerken. Het voornaamste doel voor de ontwikkeling was, dit systeem te gebruiken om prioriteiten voor inspectie en onderhoud te (kunnen) stellen, teneinde de schaarser wordende financiele middelen zo efficient mogelijk te kunnen gebruiken. Het meest kenmerkende verschil t.o.v. de oude uitgave is de inhoudelijke opsplitsing. Deze nieuwe uitgave bevat alleen informatie over het DISK-programma en zijn in vier hoofdgroepen te verdelen, n.l.: registratie; ontwerp; inspectie; en onderhoud.

Auteur
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD)
Uitgever
Woerden : Mansys
Annotatie
392 p.
tab., fig.
Met 12 provinciale kaarten met kunstwerk aanduidingen : schaal 1:125.000