Beschrijving van het kanaal van Amsterdam naar de Merwede : op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid

Datum rapport
1 januari 1895
Auteur
P.H. Kemper ; [Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid]
Uitgever
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
Annotatie
Bestaat uit twee delen: 
Deel I (zonder naam)
Deel II : Teekeningen
24 cm
Bijl., ill. - 26 cm
Op last van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
Documentnummer
138253