Toepassing glasvezelversterkte kunststof damwanden in Twentekanalen, fase 2

Het project Twentekanalen Fase 2, heeft bij de realisatie van de nieuwe oevers van de Twentekanalen glasvezelversterkte kunststof damwanden toegepast. Deze pilot is bedoeld om meer ervaring op te doen met glasvezelversterkte kunststof damwanden voor kerende constructie in vaarwegen. Door deze pilot zou Rijkswaterstaat meer zicht krijgen op de voor- en nadelen van glasvezelversterkte kunststof damwanden en of deze een bijdrage kunnen leveren aan reductie van primaire grondstoffen, MKI waarde danwel een voordeel kunnen bieden ten aanzien van beheer- en onderhoud.

Datum rapport
8 maart 2024
Uitgever
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Annotatie
Memo met bijlagen: 
- Bijlage A : Documentatie Regulier oevertraject - ontwerp:
Ontwerpnota DOUO Kunststof Damwanden met kenmerk OTK-TM-4.1.2.3-RAP-1002-v4.0  
- Bijlage B : Documentatie Regulier oevertraject - realisatie:
Rapportage aanbrengen kunststof damwanden 
- Bijlage C : Documentatie proeftuin:
Report Overall tests vezelversterkte kunststof damwand: Dit document betreft de samenvatting van de laboratorium testen en de proeftuin met groutankers
- Bijlage D : Presentatie kennissessie:
Kennissessie Twentekanalen - Kunststof Damwanden.pdf
- Bijlage E : Factsheet kunststof damwanden:
Samenvattende factsheet van de bevindingen van de opgedane ervaringen