Projectplan Waterwet opwaarderen kegelligplaats Delden

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 17 november 2023, onder nummer RWS-2023/46745 besloten om het projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het opwaarderen kegelligplaats ten westen van sluis Delden behorende bij het project Verruiming Twentekanalen.

Het projectplan inclusief bijbehorende stukken ligt vanaf 6 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage

Inzagetermijn verlopen
Inzagetermijn:  t/m