Alle terinzageleggingen


Digitaal ter inzage

De overheid wil graag open en toegankelijk zijn. De terinzagelegging van dossiers zal daarom  vanaf 1 juli 2022 ook digitaal beschikbaar zijn voor alle burgers.

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal zoeken en inzien van dossiers, vraag dan een vertrouwd persoon in uw omgeving om hulp. In gevallen waarin hulp niet mogelijk is, kunt u een afspraak maken met het kantoor van Rijkswaterstaat waar het dossier fysiek beschikbaar is.