Documenten herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden : werken aan ecologisch herstel van de Maas volgens de Europese Kaderrichtlijn Water

Kaarten, brochures en folders met betrekking tot herinrichting Maasoevers en -uiterwaarden voor ecologisch herstel van de Maas (verbeteren ecologische waterkwaliteit) volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW): verbeteren leefgebied riviergebonden planten en dieren door natuurvriendelijke oevers, geulen en beekmondingen te realiseren en rivierhout te plaatsen.

Auteur
C. Aquarius ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN)
Uitgever
Maastricht : RWS, ZN
Annotatie
Bevat de volgende documenten:

*Brochure: Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020-2027
*Flyer: Natuur(vriende)lijke Maasoevers : tips voor de recreatievaart
*Maatregelblad: Herstel beekmondingen
*Maatregelblad: Natuurvriendelijke oevers
*Maatregelblad: Rivierhout 
*Maatregelblad: Geulen en strangen 
*Maatregelblad: Vispassages
*Maatregelblad:  Wetlands
*Kaart maatregelen ecologisch herstel Maas 2024-2027
*Klikbare kaart gerealiseerde maatregelen KRW Maas 2010-2021
*Samenvatting Ontwerp-Projectplan Waterwet Kaderrichtlijn Water Maas, deelproject 4, maatregelen ecologisch herstel : Wat staat er in en hoe kunt u reageren?
*Samenvatting Ontwerp-Projectplan Waterwet Kaderrichtlijn Water Maas, deelpakket 6, maatregelen ecologisch herstel : Wat staat er in en hoe kunt u reageren?