Projectplan Waterwet behorende bij project Verruiming Twentekanalen, onderdeel opwaarderen kegelligplaatsen ten oosten van sluis Delden: Besluit

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor het opwaarderen van de kegelligplaats ten oosten van sluis Delden vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan. Deze werkzaamheden vallen binnen het pand Delden-Hengelo en betreffen een wijziging op de volgende vastgestelde projectplannen.

Datum rapport
3 mei 2023
Auteur
Rijkswaterstaat, Oost-Nederland (RWS, ON)
Uitgever
RWS, ON
Annotatie
Met bijlagen:
Bijlage A - Ontwerptekening
Bijlage C - KRW Factsheet Twentekanalen
Bijlage D - Natuurtoets Twentekanalen
Bijlage E - Waterbodemonderzoek
Bijlage G - Onderzoek Conventionele explosieven
Documentnummer
RWS-2023/13472