Ontwerp-Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken)

Projectplan voor de Gewijzigde vastleggingwaterstaatswerken i.h.k.v. actualisatie Legger Rijkswaterstaatswerken, onderdeel rivieren (Heesseltse uiterwaard).

Auteur
J.C. van Hees ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Uitgever
[Den Haag] : V&W
Annotatie
10 p.
bijl., ill. 
Met lit. opg. 
Bevat tevens de losse bijlage "Bijlage 1: Hydraulische beoordeling wijzigingen ( Kenmerk BH2038-RHD-ZZ-XX-N-Z-000)"
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Documentnr.: RWSZ2020-00008194