312 - 1002_bijlage Belnota voor het gesprek met GEMARKEERD_bev.pdf