114 - 022_Eindtoets motivering ADC alvast reactie op de Alternatieven.pdf