Verkenning introductie retoursysteem hout in de infrasector

In dit onderzoek heeft Tauw in opdracht van RWS WVL en Centrum Hout de haalbaarheid onderzocht voor een retoursysteem voor hout afkomstig vanuit kunstwerken in de GWW. Dit betreft één van de kennisvragen zoals deze zijn geformuleerd door RWS en betrokkenen uit de houtsector in de verkenning naar een ketensamenwerking Hout in de GWW. Het toepassen van secundair hout sluit aan bij de Rijksbrede doelstellingen voor een circulaire economie. Hout afkomstig vanuit GWW kunstwerken is vaak nog van goede kwaliteit en cascadering van hout zorgt ervoor dat de (intrinsieke) waarde en inzetbaarheid van hout zo lang mogelijk blijft behouden. Dit kan hernieuwd toepassing zijn binnen de GWW, maar bijvoorbeeld ook binnen de B&U sector of als consumentenproduct.

Datum rapport
18 mei 2020
Auteurs
Intven, M., Kamphorst, K.
Auteur
K. Kamphorst, M. Intven ; Tauw
Uitgever
Tauw.
Annotatie
66 p
Kenmerk R001-1271571KHK-V03-aqb-NL
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
899057