Watersysteemrapportage Randmeren oost

Deze watersysteemrapportage geeft een beeld over 2008-2018 en de huidige toestand van het watersyteem randmeren oost waarbij is nagegaan in hoeverrre wordt voldaan aan de functies uit het Behere- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021. Het rapport toont de ontwikkeling op het gebied van areaalgegeven, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie, waterbodem, emmisssies en functies.

Datum rapport
9 december 2019
Auteurs
Bink, S., Boon, S., Daggenvoort, R., Honingh, D., Hurkmans, R., Lente, J.W. van, Reeze, B., Sollie, S., Veenhof, R., Verveld, K., Wilhelm, M.
Auteur
R. Daggenvoort, R. Hurkmans, D. Honingh, J.W. van Lente, HKV ; S. Sollie, R. Veenhof, S. Boon, K. Verveld, S. Bink, M. Wilhelm, Tauw ; B. Reeze, Water + Ecologie
Uitgever
RWS, MN.
Annotatie
168 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Rapportnr. 1271414-WRA
Versie 2.0
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)
Documentnummer
898468