Beoordeling van de merites van een beklede dam resp. duindam voor de afsluiting van de Oosterschelde

Datum rapport
27 april 1970
Auteur
F. Spaargaren, A.W. Walther ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
Uitgever
RWS, DD.
Annotatie
6 p.
ill., bijl.
Nota (DDWT) W-70.074
Documentnummer
899108