Morfologie en ecologie van de Schelde-monding : overzicht van bestaande kennis en data

Beschrijft de bestaande kennis en data van de morfologie en ecologie van de Schelde-monding.

Datum rapport
6 oktober 2020
Auteurs
Craeymeersch, J., Meijer-Holzhauer, H., Spek, A.J.F. van der, Tulp, I., Weerderburg, R. van, Werf, J. van der, Ysebaert, T.
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)
Documentnummer
Document ID 11203725-000-ZKS-0018